"Masamitsu Katsu Solo Exhibition"
2007.09
DM
14.8×10.0cm
Offset print on paper
© Daichi Aijima