"Atsushi Kamei"
2009.7
Poster
103.0×72.8cm
Silkscreen print on paper
Artwork by Masamitsu Katsu
© Daichi Aijima