"Portrait of Masamitsu Katsu"
2012.11
© Daichi Aijima