"Sumiredou Kimononokitsuke"
2014.3
Sumiredou Tatsukawa Naoko
Book Design
18.2×12.8cm
112P
© Daichi Aijima