"PHOTO FAIR EINSTEIN"
2013.2
Poster
59.4×42.0cm
Offset print on paper
© Daichi Aijima