"Portrait of Sakurako Oidaira"
2015.6
© Daichi Aijima